All Star PBBFG

Monday, December 04, 2006

Kashen confesses: Nagkabagyo lng nwala ka nHA! hate u!

+_^ si BBk ba NwawaLA?! or Busy na dIn.?! hmf

+_^ bBk wer Are u!! hmf..nagkabagyo lng nwala ka nHA! hate u! hmf!

+_^ niweiz rily missed u BBk talaGa..kahiT HindI akho maxdOng actIVe nOw..i Wonder tuLoy kuNg bkiT buSy kHa bbK..?! sa LOveliFe buh yan?! famIlY?! or tumulong si BBk sa Mga nsaLAnta sa BagyO..>.<..hmf!!

tc olweys!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home