All Star PBBFG

Tuesday, November 21, 2006

"Busy bUSy maKes mE SliPY" -Kashen

+_^ haY..Life!! i ThInk maLapit Na suMuko kTawan khO sa paGod..hmf..or Hindi LnG akHo sanaY ng schedule ko sa CSB..?! grrrrrr.......

+_^ Evrytime na uuWi akho ng HOuse sabI kho..ill be ol mamyaNg gabi but pagdating Lng ng 10pm NakaktuLog Na kHo..hmf..deN tuLoy tuLOy na xa..grrrr..

+_^ Busy bUSy maKes mE SliPY..lolx..

+_^ The bad THing iS hindI kho NapAnuod unG SaKurA waRS...grr..kaiNis namN kasi bkIt gaBI nA xa PinaPaLbas..hate u! hmf..

niweiz..tc ol!! >.<


PS.!! Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) grR!! ThiS pic Makes mE maD!!!! as iN..hmf..hatE u Daniel!! grr...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home